21

Kasım
2014

Şeytanın namazı engelleme metotları

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet

1) Kul namaz kılmak isteyince, ona vesvese veririm. Henüz vakit var, meşgulsün, işini bitir, sonra kılar
sın, derim,

2) Namazını geciktiremezsem, insan şeytanlarından birini yollarım ve namazını geciktiririm,

3) Onu da yapamazsam, o kula namazda musallat olurum. – Sağa bak, sola bak, – derim, bakınca da yüzünü okşar, alnından öperim.Sonra da „namazın bozuldu” diye vesvese verir namazdan çıkarırım,

4) Sağa sola baktıramazsam, yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim. Çabuk kılmasını emrederim. Horozun yem yediği gibi çabukça kıldırırım,

5) Bunu da yaptıramazsam, cemaatle namaz kılarken, başına bir gem takarım ve başını imamdan önce secde ve rükûa götürürüm ve namazını bozarım. Allah ise böylelerini kıyamette eşek başlı olarak haşreder, diyor,

6) Bunu da yaptıramazsam, namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece beni tesbih eder,

7) Miskinlere, zavallılara giderim, namazı bırakmalarını emrederim. -Namaz size göre değil, siz rızkınıza bakin, işinizde çalışın derim,

8) Hastalara giderim, hastaya zorluk yoktur, iyi olunca kılarsın derim. Hatta, hastayı isyan ettirir, küfre bile sokarım..

Mynet Sohbet

21

Kasım
2014

Erkeklerin kadın üzerindeki hakları nelerdir?

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet

Erkeğin hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Kadının cihâdı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberânî]
Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peyamber aleyhisselâm, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki:

(Hanımına selâm söyle, yarı şehid sevâbına kavuştuğunu haber ver!) [Şir'a]

[Aşağıda siyah harferle yazılanların hepsi hadîs-i şerîftir]

Kadınların Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır.

(Kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına muti olursa, Cennete girer.) [İbni Hibbân]

Erkeğini râzı eden kadın için korku yoktur: (Kocası râzı olduğu halde ölen kadın Cennete girer.) [Tirmizî]

Kadına zînet eşyâsı mubâhtır. Zînet almak için kocasını müşkül duruma düşürmemeli, yabancılara zînetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zînetleri Cennete girmelerine ma’nî olmaz. (Cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum. “Onları altın ve zînet eşyâsı meşgûl etti.” dediler.) [İ. Ahmed]

Kocasına, elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir. (Kıyâmette Allahü teâlâ, kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini 70 arşın uzun yapıp, boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni parçalanmış hâle çevirir.) [Şir'a]

(Senden ne gördüm) diyerek küfrân-ı ni’mette bulunmamalıdır! (Eğer kocalarına karşı küfrân-ı ni’mette bulunmasalar, namaz kılanlar hemen cennete girerdi.) [Şir'a]

(Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok la’net ederler ve kocalarına karış küfrân-ı ni’mette bulunurlar.) [Buhârî]

Kocasına bir iyilik yapmışsa, başına kakmamalıdır. Yeme ve giyme gibi husûslarda kocasını üzmemeli, yapamıyacağı şeyi ondan istememelidir! Kocasının şerefini korumalı, her işte onun rızâsını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır!

(Kocanın hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O hâlde kocasının hakkını gözetmiyen, Allah’ın hakkını gözetmemiş olur.) [Şir'a]

Kadın, kocasını üzmemelidir. Birgün Hz. Fâtıma, ağlıyarak babasının huzûruna geldi. Resûlullah buyurdu ki:

– Yâ Fâtıma, niçin ağlıyorsun?

– Kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özür diledim. Fakat onu üzdüğüm için ağlıyorum.

– Kızım, bilmez misin, Allahü teâlânın rızâsı kocanın rızâsına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki dâima kocasının rızâsını arar, kocası ondan râzı olur. Kadınlar için en üstün ibâdet, kocasına itâ’attir. Erkek, hanımından râzı olunca, o kadın istediği kapıdan Cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın, onu râzı edinceye kadar, Allahü teâlânın la’netinde olur.) [R. Nâsıhîn]

Kadınlara Nasîhat

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, sâliha bir hanıma yazdığı mektûpta buyuruyor ki:

Kalb, göze tâbidir. Gözler harâmdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. Kalb, harâma dalarsa, günâhlardan sakınmak güç olur. O hâlde, îmânı olanların, harâm işlememesi, harâma bakmaması lâzımdır. Erkeklerin homoseksüel olması harâm olduğu gibi, kadının da homoseksüel olması, ya’nî herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması harâmdır. Kadınların, kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri câiz değildir. Erkekle kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri nisbeten güçtür. Kadının kadına yaklaşması ise daha kolaydır. Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması, erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir. Lezbiyenliğe fransızca safizm deniyor.

Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zarûretsiz bakarsa, harâm işlemiş olur. Kadının yabancı erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzûm yokken, şehvetsiz de bakmak harâmdır. Hadîs-i şerîfte (Erkek, erkeğin ve kadın da kadının avret yerine bakmasın) buyuruldu. (Eşi’at-ül-leme’ât)

Hz. Ümm-i Seleme vâlidemiz anlatıyor:

Resûlullahın yanında iken, iki gözü de görmiyen İbn-i Ümm-i Mektûm hazretleri, izin isteyip içeri girdi. Resûlullah bize, (İçeri girin) buyurdu. (O a’mâ değil mi, bizi görmez) dedim. (O sizi görmüyorsa, siz onu görüyorsunuz) buyurdu. (Tirmizî, Ebû Dâvüd)

Mynet Sohbet

21

Kasım
2014

OLURUNA BIRAKTIM BEN SENİ

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet

Olur mu,olmaz mı bilmiyorum ama ben seni oluruna bıraktım..Burada bir ben var seni yaşayan demekten bıktım artık..Gidenin kalmışlığını yaşamak geçiyor içimden, inatla tutuyorum kendimi …”” Beni anlamıyorsun””deyişinin ne anlama geldiğini bilmiyorum, neyini anlamıyorum ben senin; suskunluğunu mu , mahzunluğunu mu?… Hayatında bana dair bir şeyin, benimle alakadar bir cümlenin kalmayışını görürken benim anlamadığım ne anlamıyorum…
Git..İçimden yüzbinkere gitmee geçsede git sen…
GİT..Giderken sen; ben yanlızca bakacağım ardından…Her harfine binlerce hayır sığdıracagım.Bir ”Peki ” dökülecek dilimden…Nasılsa yüreğimin sesini duymuyorsun artık, onun gitmeleri senin anlamayacağın bir dilde, duymayacagın bir tonda olacak…Bunları sana göstermeyeceğim,söz veriyorum..Yüreğime hapsedip hepsini bir ” Peki ” ye sıkıştıracagım….
Bunuda sen anla !

 

 

Mynet Sohbet

21

Kasım
2014

Aşk “sabır”dır belki, ama asla “tahammül” değil

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet

İlişkilerin derinlerinde bir yerde, fay hattında bir çatlak varsa, en ufak bir sarsıntı, onu ciddi bir kırılmaya sürükleyebilir.
Bu sarsıntıyı yaratan, bir kriz anı olabileceği gibi, ilgi beklentisiyle hazırlanılmış özel bir gün de olabilir.
Krizlerde yiğitleşir kadınlar, özel günlerde ışıldar. Ve yanlarındaki adam, kendileri gibi yiğitleşmiyor, ışık saçmıyorsa o an kestirip atabilirler.
Merkez üssü yürek olan bu deprem, yaşananın aşk değil, kolayca vazgeçilebilir bir alışkanlık olduğunu hissettirirse, çoktandır göğüs kafeslerini sıkıştıranı bu dertten gözlerini kırpmadan kurtulabilirler;
…o anda… sigarayı bırakır gibi…
Dayanma eşiği en geniş ilişkiler bile kalbin bu sarsıntısına dayanamaz. İlişkinin yaldızı dökülüp de altından sahtekârlık saçıldı mı ortalığa, derindeki yarık büyüyüp yerle bir eder birlikteliği…
Aşk “sabır”dır belki, ama asla “tahammül” değil

Can Dündar.

Mynet Sohbet

21

Kasım
2014

Beni Tutmayın

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet

Yağmurlu ve upuzun bir yoldu düşe kalka yürümeye çalıştım.
Ve inanılamayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle.
Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık.
Beni tutma öyle sahnelere gelemem, beni tutma çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim, öyle gerildim ki,
topyekün boşalır toz olur dağılırsın. Sen benim en ince dilimde türkümü çaldın
Sen benim en ücra duygularımı talan ederek beslendin
Her şeyin merkezi sendin ve her şey senin etrafında dönerdi.
sokak köşelerinde tükenip kaldırımlarda ararken kendimi, Gelip sana sığınırdım.,
umutlarım bir kez daha sönerdi.

Beni tutma şantajlara boyun eğmem.
Beni tutma hırsımdan çatlarım.
Yıllardır öyle sabrettim öyle doldum ki, Şimdi yanardağlar gibi birden patlarım.

Bir yavru serçe hayata bağlanır gibi ağzım açık bağlandım sana,
Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi, titredim ve heyecanlandım sana,
Bu akşam çekip gitme adına bütün ömrümü ve seni sildim.
Bir tuhaf senaryoydu ve bu senaryoda zavallı bir figürandın sadece,
ANLATAMAM
Kumlara yazılmış sözcükler kadar kısacıktı ümidim.
Ve anladım ki bir takım şeyleri ben ilk dalgada yitirmişim.
BENİ TUTMA
ben senin dizlerine çökemem
BENİ TUTMA
ellerinde kalırım, kırılırım.
Yıllardır öyle daraldım öyle bunaldım ki; Şimdi bir saniye bile oyalarsan çıldırırım.
SEN,
kalbimi emanet edecek kadar güvendiğim,CAN bildiğim.
SEN,
bir lokmayı bile hazmedemeyip birlikte yediğim.
Yatalak olsan altına yapsan bile iğrenmeden, alırdım dediğim
Bu nasıl insanlıkmış, bu nasıl SEVGİYMİŞ,
bu nasıl vefaymış Bu nasıl acıymış bu nasıl vicdansızlıkMIŞ,VE bu nasıl cefaymış
Beni tutma gazabım yakar ellerini,
beni tutma hurdahaş olursun.

BİR SIR GİBİ SAKLASAMDA SENİ,ULU ORTA GÖZYAŞIM OLURSUN…

Mynet Sohbet

21

Kasım
2014

Kurşun Kalem { Güzel Bir Hikaye}

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Dede kurşun kalem ile yazı yazmaktadır. Torununun kendisini seyrettiğini farkeder ve bir ara başını kaldırır.
“Evladım, kurşun kalemden dahi insan evladının öğrenmesi gereken 5 öğreti vardır.” der ve devam eder.
“1-)Ne kadar harikalar meydana getirse de onu yöneten bir el vardır, biz de bu el YARATICI’dır…!.
2-)Arada yazmayı bırakır, kalemimin ucunu sivriltirim. Bu kaleme acı verse de onu güzelleştirir. Hayattaki acılarda işte tam böyledir.
3-)Yanlış yaptığımda silmeme olanak tanır. Sen de yapılan hataların telafisine imkan tanımalısın.
4-)Kalemi değerli kılan dışındaki tahta değil içindeki kurşundur. Dışını değil, sen de kalem gibi içini olgunlaştır, güzelleştir. İnsanların senin dış görünümünle, zenginliğine itibar etmesine izin verme. İç zenginliğini onlara göster.
5-)Kurşun kalem her kullanıldığında bir iz bırakır. Sen de hayata güzel bir iz bırak..

Mynet Sohbet

16

Kasım
2014

Mynet Sohbet

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet Arkadaşlık, Chat Sohbet Odaları Sitesine hoşğeldiniz. Amacımız size yılların birikimiyle kaliteli & güvenilir ortam sunmak ve sohbet chat odalarımızda hoşça vakit geçirmenizi sağlamaktır. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler! Sanal kanallar Gerçek insanlar. Son zamanlarda java appletimizde çıkan sorunlardan dolayı web girişlerimizde kullanmış olduğumuz sistemimizi değişmiş bulunmaktayız. Yeni giriş sistemimizde bazı aksilikler var ve kısa sürede düzelteceğiz.Rahatsızlıktan dolayı özürdileriz www.Eskimynet.biz Mynet Sohbet ailesi

12

Kasım
2014

Türkiye 0 Brezilya 3

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet olarak sizlere üzücü bir haber vermek istiyoruz bunu ilk bizden okuyun istedik sayın kullanıcılarımız. Buğun yapılan hazırlık maçında henüz ilk yarısı biten Türkiye Brezilya maçında şuan ki durumda 3 0 mağlup kapamış bulunuyoruz ilk yarıyı bu üzücü haberi verdiğimiz için tüm üyelerimizden kullanıcılarımızdan özur dileriz. Goller şöyle: Fernandinh pasıyla Neymar 1 0 öne geçirdi Brezilya`yı dakika 20 de gelen golün ardından Semih Kaya kendi kalesine dakika 24 ü gösterirken ters bir vuruşla 2 0 yaptı durumu dakika 44 ü gösterirken bu sefer sahneye Willian çıkarak ilk yarının skorunu belirleyen gölü atmıştır maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Mynet Sohbet olarak sizlere bu üzücü haberi verdiğimiz için tüm kullanıcılarımızdan özur dileriz..

12

Kasım
2014

Ankara Sohbet

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet farkını görmek isteyenleri sitemize bekleriz. Buğun sizlere Ankara sohbet yani Ankaralı arkadaşlarımızı için güzel bir sohbet platformu projesi kurmaktayız. Tüm Ankaralı arkadaşlarımızı kullanıcılarımıza yapmış olduğumuz projeyi hayata geçirmiş olmanın sevincini sizlerle yaşamak ve paylaşmak istiyoruz. Türkiye ve Ankara sohbet olarak açtığımız bu platformda neler mi var. Radyo 24 saat kesintisiz müzik, Eğlence kanalları, oyun ve bir çok yarışma kanalları, İslami sohbet veya oyunu bunların hepsi siz değerli Ankaralı güzel kullanıcılarımıza açılmıştır. Sınırsız eğlence ve oyun kanalları 24 saat online djler le bizlerle beraber sıcacık bir sohbete ne dersiniz. Bizler buradayız ya siz Mynet Sohbet olarak sizlere sınırsız hizmet vermekten onur duyarız.. Mynet Sohbet girmek için yapmanız gereken tek şey alttaki linki tıklamak …

Ankara Sohbet

12

Kasım
2014

Taraftar Sohbet

Yazar: Admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: Yok   |  

Mynet Sohbet olarak tüm taraftarlarımıza süper bir ortam ayarladık taraftar olan herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa spor ve diğer takımlarımızın taraftarlarını bekliyoruz. Amaç güzel bir sohbet platformu kurmak. Mynet Sohbet olarak bunu ilk sanıyoruz bizler yapıyoruz. Siz değerli taraftarımıza seviyeli olmak şartıyla kurulacak sohbet platformuna davet etmekteyiz. Kavgasız, küfürsüz ve argo kullanmadan yapılacak sitemizde kendinize özel kanallar açılmak üzere sizlere kendi takımızın kanalında yetkilendiriyoruz. Tabi bu kendi isteklerinize göre olacaktır. Evet Arkadaşlar tüm ana dolu takımları olmak üzere 4 büyükleri kanalımızda bekliyoruz bu hizmeti sadece Mynet Sohbet olarak www.eskimynet.biz sitesi vermektedir..

© Tüm Hakları Saklıdır - EskiMynet.Biz
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Wordpress Tema alexa bilgilerim Webmaster Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!

Videos